Thông báo về việc đặt hàng tập san Đường vào Hình học sơ cấp số1

Tập san đang trong giai đoạn hoàn thiện những công việc cuối cùng. Chúng tôi dự định xuất bản số thứ nhất vào ngày 15/01/2021. Trong số đầu tiên ra mắt, tập san sẽ bao gồm 8 bài viết đặc sắc của các tác giả Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Duy Khương, Lê Phúc Lữ, Trần Quân, Tống Hữu Nhân, Đỗ Hoàng Gia Huy, Phan Quang Trí, Hà Huy Khôi cùng với các bài tập đề nghị của các tác giả Nguyễn Bá Đang, Nguyễn Minh Hà, Hoàng Lê. Tập san sẽ được trình bày bằng Latex bao gồm cả hình vẽ.

Giá bán tập san: 50.000đ/cuốn. Mua 3 cuốn free ship, mua 10 cuốn trở lên 400.000đ free ship.

Đăng kí ngay từ giờ tại đây

Xe Hội An đi Huế, Đồng phục công ty

Tin Liên Quan