Kỷ yếu Gặp gỡ toán học 2021 (Phương pháp giải toán qua các kỳ thi Olympic)

Giá bán: 130.000đ

Tác giả

Trần Nam Dũng (Chủ biên)

NXB

ĐHQG Hà Nội

Siêu thị trực tuyến Sách toán 24h hân hạnh phục vụ quý khách.

- +