Dạy trẻ học toán

Giá bán: 60.000đ

Siêu thị trực tuyến Sách toán 24h hân hạnh phục vụ quý khách.

- +

Cuốn sách chỉ rõ cách bắt đầu và phát triển chương trình học toán cho trẻ. Khi trẻ bắt đầu tiếp xúc với thế giới xung quanh thì cũng là lúc cha mẹ bắt đầu hướng cho chúng những thứ có ích