Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi đa thức

Giá bán: 268.000đ 208.000đ

Tác giả

Nguyễn Tài Chung, Huỳnh Kim Linh, Trịnh Khắc Tuân…

NXB

ĐHQG Hà Nội

Siêu thị trực tuyến Sách toán 24h hân hạnh phục vụ quý khách.

- +